ستاسې له ملاتړ پرته سمون نشي راتلاي:
د سمون جرګه د ټولو څخه هيله کوي چې د سمون لپاره زموږ سره ملګري شي، که څه وړانديز لرى او يا تردې غوره لاره لري، هيله ده زموږ سره يې شريکه کړئ چې درسره ملګري شو، که ملګرتيا نه کوي او وړانديز نلري، هيله کوو چې زموږ مخالفت ونه کړئ.

تاسې په لاندې ډولونو د سمون جرګې ملاتړ کولاى شي:

د سمون جرګې تر ټولو غوره ملاتړ، د سمون جرګې غړيتوب دي، د غړيپوب لپاره همدا اوس موږ پخپلو اړيکو ونازوي.

که څوک پېژني چې بايد د سمون جرګې غړى شي، هغه له سمون جرګې خبر کړئ.

تر ټولو اسانه، زموږ فيسبوک پاڼه خوښه کړي او نورو ته يې ولېږي.

د سمون جرګې ملګرتيا (Friend) غوښتنه کوونکو د پام وړ:
د سمون جرګې د فيسبوک تګلارې لمخې، د سمون جرګې د فيسبوک ملګرتيا يوازې د سمون جرګې د مشرانو ، خواخوږو غړو او رسمي غړو لپاره ځانګړې شوې، که تاسې تر اوسه غړى نه ياست ، د سمون جرګې د مينوالو د پام وړ برخه وګورئ. د ملګرتيا لپاره http://www.facebook.com/samoonjirga وګورئ.

د سمون جرګې مينوالو (Like) د پام وړ:
که تاسې د سمون جرګې غړي نه ياست، او غواړي د سمون جرګې مينوال واوسي، نو د سمون جرګې رسمې پاڼه http://www.facebook.com/samoonjirgaofficial خوښولو سره به د سمون جرګې د رسمي دريځ او کړو وړو پهکله ،وخت پر وخت خبرېږي.

يادونه: د سمون جرګه دجوړيدو په درشل کې ده، د ورځنيو مسايلو په هکله به خپل رسمي نظريات د جرګې د غړو په استازيتوب په http://www.samoon.org جرګو او په فيسبوک پر رسمي پاڼه خپرېږي.

د سمون جرکه په هېواد او بهر کې غړيتوب ته هرکلى وايي.د پوره مالوماتو لپاره غړيتوب وګوري.

د سمون جرګې غړى ستاسې د ملګرتيا، دعاوو او نيکو هيلو په تمه.